Comisia de Control Bugetar există  în cadrul fiecărei instituții UE și la nivelul statelor membre. Rolul Comisiei este de a controla execuția bugetului în vederea alocării către Comisia Europeană, celorlalte instituții europene și agențiilor Uniunii. Mai mult, se asigură de buna gestiune financiară ale operațiunilor bugetare și ale sistemelor de control financiar, monitorizând totodată menținerea criteriilor de performanță agreate de instituțiile europene.

Vice-președinte al comisiei din 23/01/2017 – prezent

1) Raportor din umbră:

„Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea V – Curtea de Conturi”

(2016/2155(DEC))

 2) Raportor din umbră:

„Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European”

(2016/2156(DEC))

3) Raportor din umbră:

„Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VIII – Ombudsmanul European”

(2016/2158(DEC))

4) Raportor din umbră:

„Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor”

(2016/2157(DEC))

5) Raportor din umbră:

„Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor”

(2016/2159(DEC))

5) Raportor din umbra:

„Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea IV – Curtea de Justiție”

(2016/2154(DEC))

6) Raportor din umbră:

„Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul”

(2016/2153(DEC))

Raportor: Bart Staes


7) Raportor din umbră:

„Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă” (2016/2160(DEC))

8) Raportor din umbră:

„Raport referitor la rolul denunțătorilor în protecția intereselor financiare ale UE”

(2016/2055(INI))

Raportor: Dennis De Jong

9) Raportor din umbră:

„Opinie privind măsurile legitime de protecție a informatorilor care acționează în interesul public atunci când se discută despre informațiile confidențiale ale societăților și ale organismelor publice” – Opinie la comisia JURI – Comisia de Libertăți civile, justiție si Afaceri interne”

Raportor: Virginie Rozière

10) Raportor din umbră:

„Opinie referitoare la tema: „Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA”

(2016/2033(INI))

11) Raportor din umbră:

„Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al UE – Consiliul și Consiliul European”