Proiecte ADN – Catalin Ivan

Proiecte ADN

În ADN nu există lideri, ci voci specializate pe teme majore. Iar temele ADN pentru alegerile europarlamentare sunt:

1.Europa națiunilor, unitate și forță în diversitate. Forța Europei constă în diversitatea ei. Suma tuturor valorilor națiunilor europene determină unitatea, unicitatea și puterea Europei Suverane. Suveranismul nu este o rușine, ci un drept câștigat. Valorile naționale îmbogățesc Europa, distrugerea lor echivalează cu distrugerea Europei. Europa este Casa națiunilor europene.

2. Europa tradiției creștine. Credința este fundamentul existenței, pierderea ei este echivalentă cu disoluția. Europa se identifică cu creștinismul și invers, mulți europeni sacrificându-se pentru credința lor. Renunțarea la credința creștină înseamnă renunțarea la identitatea europeană.

3. România respectată în Europa. Demnitatea națională văzută ca sumă a demnităților individuale. România este acolo unde se află fie și un singur român. Combaterea sclaviei moderne. Cultivarea și promovarea valorilor naționale, păstrarea identității de limbă, tradiții și obiceiuri.
Susținerea păstrării și cultivării valorilor naționale în Diaspora, prin programe „Români în Casa Europei”, cu finanțare publică. Dezvoltarea de proiecte sociale, culturale și economice de tip punte între comunitățile de români stabiliți în străinătate și comunitățile rurale sau mic urbane din care au plecat.

4.Familia în Casa Europei. Sprijinirea familiei firești, naturale, și încurajarea natalității, prin politici de susținere a familiilor cu copii, inclusiv cele monoparentale și transnaționale – cu unul sau ambii părinți plecați să lucreze în străinătate, și a politicilor pentru viață. Eliminarea ideologiei de gen din educația copiilor în școli.

5. Inteligența românească în Casa Europei. Formarea centrelor de excelență pentru a antrena inteligența. Stimularea proiectelor de cooperare europeană în domeniul cercetării și în domenii de nișă. Angajarea inteligenței românești din Diaspora în proiecte de dezvoltare europeană. Realizarea unui cadru legislativ care să stimuleze companiile cu capital românesc să se dezvolte pe piața europeană.

6. Europeanul în centrul preocupărilor Europei. Europeanul în Casa Europei. Reducerea decalajelor dintre regiunile Europei. Eliminarea Europei cu „două viteze”. Generarea de programe reale de integrare a europenilor neintegrați – problema romilor. Migrația nu rezolvă problemele Europei, ci le adâncește. Politici proactive de prevenire a crizelor și conflictelor. Rezolvarea problemelor migranților în zonele de origine.

7. Patrimoniul României – parte a Patrimoniului Europei. România ocupă primele locuri în lume în privința biodiversității. Protejarea ariilor naturale și promovarea lor, încurajarea micro-afacerilor, de familie, în zonele respective, produsele realizate, cu specific local, să devină branduri de țară în Europa și în lume. Restaurarea și conservarea valorilor culturale reprezentate de clădiri de patrimoniu, monumente și muzee, ca parte a patrimoniului european.

8. Europa egală pentru toți europenii. Legea să fie aplicată cu aceeași măsură pentru toți europenii. Averile ilicite trebuie confiscate, inclusiv cele scoase în afara Uniunii Europene, prin crearea unui mecanism european care să funcționeze uniform în toate statele membre.